عینک ایمنی لیزرهای تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی

عینک ایمنی لیزرهای تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

عینک ایمنی لیزرهای تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی

عرضه انواع عینک ایمنی لیزر مورد استفاده در لیزرهای تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی

1. عینک ایمنی لیزر POLG01
مناسب برای طول موج های:
540 – 200 نانومتر (OD6+)
1100 – 900 نانومتر (OD5+)
V.L.T= 30%
طول موج های متداول:
532 نانومتر و 1064 نانومتر

2. عینک ایمنی لیزر POLG02
مناسب برای طول موج های:
1100 – 800 نانومتر (OD5+)
1070 – 1060 نانومتر (OD7+)
V.L.T= 60%
طول موج های متداول:
808 نانومتر و 980 نانومتر و 1064 نانومتر

3. عینک ایمنی لیزر POLG03
مناسب برای طول موج های:
11000 – 9000 نانومتر (OD6+)
V.L.T= 90%
طول موج های متداول:
10600 نانومتر

4. عینک ایمنی لیزر POL-IPL
مناسب برای طول موج های:
1400 – 200 نانومتر (OD1.5+)
V.L.T= 10%